top of page

Dry needling

Dry needling is een behandeling die geschikt is voor patiënten bij wie te hoge spierspanning een van de hoofdklachten is. Wanneer een spier gespannen of verkort geworden is, voelt dit aan als een spierkramp. De pijnlijke verhardingen in de spier noemt men triggerpoints.

Door middel van een acupunctuurnaald worden de triggerpoints ontladen. Deze ontlading is soms te zien en vaak te voelen tijdens het prikken. De pijn die dan wordt gevoeld verdwijnt snel en daarna ontstaat een gevoel van ontspanning doordat de spier verslapt en op lengte komt.  

Dry needling is gebaseerd op neurofysiologische principes.

Na 3 behandelingen wordt geëvalueerd of verbetering aanwezig is en of het zinvol is door te gaan met de behandeling.

Voor meer informatie, bekijk de volgende website:


bottom of page